המרת משתמשים נכונה

יעילותו של אתר נמדדת ביחס בין משתמשים לא-פעילים למשתמשים פעילים (אלה שביצעו פעולות נדרשות באתר). היעד הסופי של כל ארגון – להגדיל את מספר המשתמשים הפעילים. ובכך יקטנו הוצאות האחזקה של האתר והוא יהיה יעיל יותר.

כמה עולה כל לקוח?

לדוגמה, אתר מרוויח מכל לקוח כ-250 דולר ליום בממוצע. באתר מבקרים 100 אנשים ביום ורק שניים מהם הופכים ללקוחות (משתמשים לא-פעילים הופכים לפעילים). לכן הרווח היומי הוא 500 דולר. אחזקת האתר מסתכמת ב-600 דולר ליום. כדי שאתר מפסיד יהפוך לרווחי צריך להעלות את יחס ההמרה ב-1% בלבד!

עסקאות ולקוחות

קיימים שני סוגים עיקריים של עסקאות: עסקאות רווחיות אך נדירות ועסקאות שנסגרות יום-יום אך לא מניבות רווח רב. במקרה של הסוג הראשון של עסקאות, ליחס ההמרה יש משמעות רבה מכיוון שאפילו עסקה אחת יכולה להניב רווח ממשמעותי. אולם גם במקרה של הסוג השני של עסקאות אין לזלזל ביחס ההמרה.

החזר על השקעה (ROI)

כל ארגון מסחרי חייב לדאוג להשקעותיו באתר , בפרסום או בכל פעילות אחרת. חשוב לזכור שצריך לקבל החזר על כל השקעה. ניתן למדוד זאת בצורה סטטיסטית באמצעות מעקב אחר הזמנות או באמצעות פעולות רווחיות אחרות.

לסיכום:

  • חשוב לקבל מידע נכון על פעילות האתר.
  • צריך לחשב את העלותו הממוצעת של כל לקוח.
  • צריך להגדיל את יחס ההמרה ולשאוף להגיע לאחוז הרצוי.
  • מעקב אחר הזמנות חשוב לחברות המוכוונות למספר קטן של עסקאות רווחיות.
  • מעקב אחר הזמנות הוא משמעותי ביותר עבור חברות המוכוונות למספר גדול של עסקאות פחות רווחיות.
  • צריך לקבל החזר על כל השקעה

 

 

לכל המאמרים